Hovsjö Hubb

Ett EU projekt i Södertälje där vi tillsammans med 3 andra arkitektkontor (Kjellander och Sjöberg, LLP och AQ Arkitekter) blivit inbjudna att i Hovsjö skapa ett kulturellt och kommersiellt centrum i den delvis nedbrunna skolan.
Back to menu